Här är en typisk "marginalteckning" - en sådan som uppstår spontant och utan förlaga, och som blir så bra att man anser den värdig att åtminstone fyllas i med tusch.

Tillbaka
Nästa bild